HÌNH THỨC THANH TOÁN

Nội thất Minh Trân áp dụng hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi mua sắm tại 2 kênh:

1. Mua hàng trực tiếp tại Showroom

Khách hàng khi tham quan và mua sắm tại Showroom Nội thất Minh Trân (75 Hoàng Diệu, Đà Nẵng) có thể lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán sau:

  • Thanh toán bằng tiền mặt
  • Thanh toán bằng chuyển khoản

Thông tin tài khoản ngân hàng:
– Tên TK: Công ty TNHH thương mại và trang trí nội thất Minh Trân
– STK: 111000096130
– Ngân hàng: Ngân hàng Công Thương, Chi Nhánh Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

2. Mua hàng trên website

Khách hàng vào trang web minhtran.vn để xem các sản dòng sản phẩm đúng với nhu cầu.

Lựa chọn sản phẩm cho vào giỏ hàng, vào giỏ hàng nhấn “Thanh toán” để mua hàng. Thực hiện thanh toán ngay bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. (Vui lòng điền số đơn hàng của bạn vào mục nội dung khi chuyển khoản để chúng tôi có thể dễ dàng kiểm tra.)

Thông tin tài khoản ngân hàng:
– Tên TK: Công ty TNHH thương mại và trang trí nội thất Minh Trân
– STK: 111000096130
– Ngân hàng: Ngân hàng Công Thương, Chi Nhánh Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng