Vật Liệu Nội Thất

Ván ép công nghiệp, chỉ dán cạnh, nguyên liệu bề mặt các loại.