1. Điều kiện áp dụng Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Minh Trân đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Minh Trân Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.

Minh Trân Đảm bảo là một dịch vụ cung cấp bởi Minh Trân, theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên chính quyền địa phương có liên quan nhờ hỗ trợ họ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng Minh Trân Đảm bảo.

 1. Điều kiện trả hàng Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
  • Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
  • Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
  • Người bán tư vấn sai về sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);
  • Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên Minh Trân sẽ cần Người bán xác nhận lại những thoả thuận này).
 2. Không thay đổi ý định mua hàng Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.
 3. Quyền lợi của Người bán Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, Minh Trân sẽ thông báo cho Người bán qua văn bản qua email
 4. Hoàn tiền cho Hàng trả lại Minh Trân sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi Người bán xác nhận đã nhận được Hàng trả lại.
 5. Chính sách đổi trả hàng

Chúng tôi nhận đổi trả hàng tại nhà