Bàn Ăn Town

26,000,000

Bàn Ăn Marte

24,000,000

Bàn Ăn Brick

19,000,000

Bàn Ăn Cantara

27,000,000 18,900,000

Bàn Ăn Century

18,000,000

Bàn Ăn Brick

17,300,000

Bàn Ăn Brick

16,800,000

Bàn Ăn Tulip

16,000,000

Bàn ăn Stella (Mocca)

15,950,000

Bàn ăn Stella (Trắng)

15,950,000

Bàn Ăn Connect

20,500,000 14,350,000

Bàn ăn kính Diamond (Trắng)

12,650,000