Chậu rửa đá Granite TORTORA – Đơn

7,700,000

Chậu rửa đá Granite TITANIUM – Đơn

7,700,000

Chậu rửa đá Granite NERO – Đơn

7,700,000

Vòi chậu rửa chén giả đá – Xám

7,920,000

Vòi chậu rửa chén giả đá – Đen

7,920,000

Vòi chậu rửa chén giả đá – Kem

7,920,000

Chậu rửa đá Granite TORTORA – Đôi

11,000,000

Chậu rửa đá Granite TITANIUM – Đôi

11,000,000

Chậu rửa đá Granite NERO – Đôi

11,000,000

Chậu rửa đá Granite BIANCO – Đôi

11,000,000

Chậu rửa đá Granite TORTORA – Mở rộng

12,100,000

Chậu rửa đá Granite TITANIUM – Mở rộng

12,100,000