Bình hoa blue frosted D11,5xH20cm...
650000338 600x600 - Bình hoa blue frosted D11,5xH20cm BO1170
Đóng

Bình hoa blue frosted D11,5xH20cm BO1170

450,000
Bình hoa grey frosted D13,8xH22cm...
650000337 600x600 - Bình hoa grey frosted D13,8xH22cm BO1175
Đóng

Bình hoa grey frosted D13,8xH22cm BO1175

540,000
Lọ thuỷ tinh mạ màu bạc D9xH26cm...
650000336 600x600 - Lọ thuỷ tinh mạ màu bạc D9xH26cm BO52226
Đóng

Lọ thuỷ tinh mạ màu bạc D9xH26cm BO52226

1,100,000
Bình gốm xanh pattern D13,5xH29cm...
650000335 600x600 - Bình gốm xanh pattern D13,5xH29cm BO1070
Đóng

Bình gốm xanh pattern D13,5xH29cm BO1070

1,100,000
Bình gốm trắng kem D11cmxH15cm...
650000334 600x600 - Bình gốm trắng kem D11cmxH15cm BO471050
Đóng

Bình gốm trắng kem D11cmxH15cm BO471050

650,000
Bình thuỷ tinh vát marble green...
650000333 600x600 - Bình thuỷ tinh vát marble green BO162610
Đóng

Bình thuỷ tinh vát marble green BO162610

900,000
Bình gốm trắng kem D12cmxH20,5cm...
650000332 600x600 - Bình gốm trắng kem D12cmxH20,5cm BO71051
Đóng

Bình gốm trắng kem D12cmxH20,5cm BO71051

700,000
Chân nến màu bạc D8,5xH10,5cm...
650000331 600x600 - Chân nến màu bạc D8,5xH10,5cm BO153041
Đóng

Chân nến màu bạc D8,5xH10,5cm BO153041

300,000
Chân nến màu bạc D6xH8cm...
650000330 600x600 - Chân nến màu bạc D6xH8cm BO153040
Đóng

Chân nến màu bạc D6xH8cm BO153040

200,000
Bình hoa thuỷ tinh D13cmxH19,5cm...
650000327 600x600 - Bình hoa thuỷ tinh D13cmxH19,5cm BO71022
Đóng

Bình hoa thuỷ tinh D13cmxH19,5cm BO71022

1,500,000
Chân nến gỗ hồng...
650000320 600x600 - Chân nến gỗ hồng BO152562
Đóng

Chân nến gỗ hồng BO152562

300,000
Chân nến gỗ xanh petrol...
650000319 600x600 - Chân nến gỗ xanh petrol BO152561
Đóng

Chân nến gỗ xanh petrol BO152561

300,000